Skip to main content

Spoorfietsen in de gemeente Hengelo

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk het bestaande spoorfietstraject met ongeveer driehonderd meter te verlengen. Het spoor werd ooit gebruikt voor vervoer van kolen, later voor het vervoer van zout. Het bestemmingsplan maakt naast de verlenging van het spoorfietstraject ook drie vakantiewoningen mogelijk, een in de vorm van een omgebouwde zoutwagon, en twee in zoutboortorens. Vereniging Behoud Twekkelo en een aantal omwonenden zijn het hier niet mee eens en zijn tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling (1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:837). De Afdeling is kritisch op meerdere punten. Allereerst is door de gemeenteraad de kleinschaligheid van de activiteit nogal benadrukt. Die kleinschaligheid is echter niet geborgd in de planregels. Dat leidt tot een motiveringsgebrek. Voorts is een draaiplateau – kennelijk bedoeld om het voertuig waarmee over het spoor wordt gereden te draaien – ten onrechte niet meegenomen in het akoestische onderzoek. Daarvan oordeelt de Afdeling dat het besluit in strijd met artikel 3:2 Awb is genomen. Daarbij – en dit is opvallend – lijkt het erop dat appellanten enkel in algemene zin hebben geklaagd over geluid en niet over het draaiplateau. Ten slotte is ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de behoefte aan drie vakantiewoningen die worden gerealiseerd in voormalige zoutboortorens en een omgebouwde zoutwagon. Ook dit levert een motiveringsgebrek op. Dat alles leidt tot niet een tussenuitspraak, maar een vernietiging van het vaststellingsbesluit.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco