Skip to main content

Seismisch onderzoek ruimtelijk relevant

24 januari 2020

In zijn uitspraak van 22 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:182) oordeelt de Raad van State dat seismisch onderzoek ruimtelijk relevant is. De aanvrager van de vergunning, Vermilion Energy, had betoogd dat het onderzoek zodanig kortdurend en incidenteel is dat hiervoor geen omgevingsvergunning is vereist in afwijking van het bestemmingsplan. Maar de Raad van State denkt daar anders over. Weliswaar is seismisch onderzoek per locatie inderdaad kortdurend, maar op perceelsniveau kan het tot wel drie weken duren en voor het totale onderzoek was in dit geval zelfs zeven maanden uitgetrokken. Vermilion had dus wel degelijk een vergunning nodig.

Belangrijk is verder dat burgemeester en wethouders terecht hadden gevraagd om informatie over de precieze locaties van de werkzaamheden en het specifieke type werkzaamheid dat op die locaties zou worden verricht. Dergelijke informatie is ook naar het oordeel van de Raad van State nodig om de ruimtelijke effecten van het onderzoek adequaat te kunnen beoordelen. Omdat Vermilion dergelijke informatie niet had aangeleverd, mochten burgemeester en wethouders de aanvraag buiten behandeling laten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan