Skip to main content

Onduidelijkheid over de grenzen van de inrichting

24 januari 2020

Een bedrijf in de Wiltonhaven vraagt een revisievergunning aan. Het bedrijf houdt zich bezig met het ontwerpen en bouwen van zware werktuigen en transportinstallaties voor o.a. de scheepvaart en offshore werkzaamheden. In de aanvraag is de grens van de inrichting aangegeven op de kade. De aan de kade afgemeerde schepen, waarop de gebouwde installaties worden gemonteerd, behoren dus niet tot de inrichting.

Maar tegelijk blijkt uit o.a. de beschrijving van de representatieve bedrijfssituatie in de aanvraag dat de werkzaamheden zoals lassen, slijpen en hameren ook op de schepen plaatsvinden.  Aldus is de aanvraag niet eenduidig over de omvang van de inrichting. Omdat burgemeester en wethouders van Schiedam de vergunning hebben verleend en de aanvraag c.a. daarvan deel uitmaakt, is de vergunning evenmin eenduidig over de grenzen van de inrichting. Deze onduidelijkheid staat naar het oordeel van de Raad van State in zijn uitspraak van 22 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:205) in de weg aan een goede beoordeling van de milieugevolgen. De vergunning wordt daarom wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb vernietigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan