Schaarse vergunningen: verzoek om conclusie AG

De Voorzitter AbRvS heeft op 1 februari 2016 in de zaak met nr. 201406676/1 aan staatsraad advocaat-generaal mr. Widdershoven gevraagd een conclusie op te stellen over het verdelen van schaarse vergunningen. Gevraagd is of er een (nationale) rechtsnorm is op grond waarvan een bestuursorgaan derden de gelegenheid moet bieden mee te dingen naar schaarse vergunningen en welke procedure daarbij moet worden gevolgd. Verzocht is om bij het opstellen van de conclusie rekening te houden met een aantal omstandigheden die de verdeling van dergelijke vergunningen bemoeilijken. Deze zaak ging over een verleende exploitatievergunning en een zogenoemde aanwezigheidsvergunning voor een speelautomatenhal in Vlaardingen, verwacht mag worden dat de conclusie van de advocaat-generaal voor de praktijk belangrijke consequenties zal hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.