AbRvS onbevoegd: schadeafwikkeling verzekeraar gemeente

In de uitspraak van de AbRvS van 27 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2016:147 verklaart de Afdeling zich onbevoegd om het beroep te behandelen. Wat was er aan de hand?

De raad van de gemeente Losser heeft een bestemmingplan vastgesteld ten behoeve van de omvorming van het recreatiepark tot woonwijk. Een groot deel van het park heeft een woonbestemming gekregen, maar op het perceel van appellant is de recreatieve bestemming gehandhaafd. Na drie gerechtelijke procedures heeft de raad de procedure in gang gezet om ook het perceel van appellant een woonbestemming te geven. Appellant heeft daarop de gemeente aansprakelijk gesteld voor de schade die hij stelt te lijden en te hebben geleden door het onthouden van een woonbestemming aan zijn perceel.

Bij brief van 22 april 2015 heeft de verzekeraar van de gemeente geconcludeerd dat het oorspronkelijke vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan onrechtmatig is ten aanzien van de plandelen die betrekking hebben op het perceel van appellant. De verzekeraar heeft namens de gemeente aansprakelijkheid echter afgewezen, omdat het oorzakelijk verband tussen de gestelde schade en het onrechtmatige besluit ontbreekt. Appellant is het niet eens met deze afwijzing en voert in beroep aan dat de gemeente dient over te gaan tot vergoeding van zijn schade.

Naar het oordeel van de Afdeling is de brief van de verzekeraar namens de gemeente niet een voor beroep vatbaar besluit. Gelet op de inhoud van die brief van appellant en de bijgevoegde stukken heeft de gemeente de brief mogen opvatten als een aansprakelijkstelling op grond van een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. De brief van de verzekeraar is een reactie namens de gemeente op de door appellant gestelde civielrechtelijke aansprakelijkheid en is dus geen besluit inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling waartegen beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.