Skip to main content

SAM geeft opinie over nieuwe omgevingswet in FD

De advocaten van SAM zijn overwegend positief over de bedoelingen van de wetgever met de omgevingswet. In deze wet wil regering de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen.  In het stuk gaan de SAM advocaten in op een belangrijk pluspunt van de wet, namelijk dat beleid voor verschillende sectoren met elkaar verbonden wordt. De SAM advocaten vragen zich af op welke wijze in de toekomst zal worden getoetst. Het toetsingskader wordt niet geïntegreerd in de wet en de SAM advocaten vragen zich af of dit ene voordeel is of juist een gemis. Ook vragen zij zich af hoe het zit met de voorspelbaarheid van de vergunningverlening. De optie zal bestaan om onderzoek te verschuiven naar het moment dat de ontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt. Volgens SAM-advocaten is het belangrijk dat het doel van het omgevingsplan niet alleen moet zijn gericht op flexibiliteit, maar ook duidelijkheid biedt over de aanvaardbaarheid van een ontwikkeling vooraf. Het bereiken van dit twee-ledige doel wordt een uitdaging voor gemeenten.