Skip to main content

Ruimte-voor-ruimteregeling bij een nertsenhouderij

23 april 2021

De ruimte-voor-ruimteregeling van de provincie Utrecht maakt een onderscheid tussen agrarische bedrijfsgebouwen en kassen. Bij meer dan 4.000 m2 sloop aan bedrijfsgebouwen mogen drie woningen worden teruggebouwd, bij kassen is de sloop van 5.000 m2 goed voor maar één woning. De raad van Zeist had gebruik gemaakt van deze regeling door in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor een nertsenhouderij.

In ruil voor de sloop van de lage smalle schuren (zogeheten ‘sheds’) waarin de nertsen waren gehuisvest, mochten drie woningen worden teruggebouwd. Milieuzorg Zeist betoogde dat de sheds qua ruimtelijke impact vergelijkbaar waren met kassen en dat daarom hooguit de bouw van één woning toegestaan mocht worden. Omdat de ruimtelijke verordening de begrippen bedrijfsgebouwen en kassen niet definieert, sluit de Afdeling in haar uitspraak van 21 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:851) aan bij het normale spraakgebruik. Dit leidt tot de conclusie dat een shed een bedrijfsgebouw is ondanks de geringe bouwhoogte ervan.

Intussen waren gemeenteraad en appellanten het om andere reden er al over eens dat de wijzigingsbevoegdheid aanpassing behoefde. De Afdeling wijst daarbij op de vervroegde inwerkingtreding van het verbod op de pelsdierhouderij. Ten tijde van de planvaststelling zou dat verbod in werking treden op 1 januari 2024, maar als gevolg van de coronapandemie is de inwerkingtreding ervan vervroegd naar 8 januari jl. De wijzigingsbevoegdheid is dus niet langer nodig en de gewenste ruimtelijke ontwikkeling moet nu direct, bij recht, worden vastgelegd in het plan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan