Skip to main content

Digitale besluitvorming

23 april 2021

In verband met de coronapandemie mag de gemeenteraad digitaal vergaderen en besluiten. Artikel 2.3 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming eist dan wel dat de vergadering van de gemeenteraad ‘door de bevolking op afstand middels een live-verbinding kan worden gevolgd’. Zo wordt toch nog (enigszins) recht gedaan aan de wettelijke eis (art. 23 Gemeentewet) dat raadsvergaderingen in het openbaar worden gehouden. In de uitspraak van 21 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:832) is de vraag aan de orde wat de consequentie moet zijn als deze livestream niet goed is te volgen voor de burger.

De zaak betrof de vaststelling door de raad van Amersfoort van het bestemmingsplan ‘Kop van Isselt, deelgebied 1 Geldersestraat’ in een digitale vergadering op 21 april 2020. Door technische perikelen was de vergadering voor burgers niet goed te volgen – dat was ook niet in geschil  – maar toch leidt dit niet tot vernietiging van het besluit. De inspraak over het plan had namelijk al in een eerdere raadsvergadering plaatsgevonden, terwijl de digitale vergadering voor de raadsleden zelf zonder problemen was verlopen en de vergadering direct na afloop ervan voor iedereen volledig was terug te zien. In die situatie is het enkele feit dat er haperingen waren in de liveverbinding, voor de Afdeling onvoldoende om te concluderen dat de raad geen rechtsgeldig besluit heeft genomen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan