Skip to main content

Realisering volkstuinencomplex (nieuwe) stedelijke ontwikkeling?

23 april 2021

AbRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:858. De raad van de gemeente Tilburg heeft bij besluit van 1 juli 2019 het bestemmingsplan “Volkstuinencomplex Heikant Berkel-Enschot” vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een regeling voor  “Volkstuinvereniging de Kraan”.

Appellanten wonen op korte afstand van het volkstuinencomplex en zij betogen onder andere dat de raad zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de ontwikkeling is aan te merken als een stedelijke ontwikkeling.

De Afdeling stelt vast dat het plan voorziet in de realisering van een volkstuinencomplex binnen de bebouwde kom, naast bestaande woonwijken. Naar het oordeel van de Afdeling is het gebruik van het volkstuinencomplex, gelet op zijn ligging, in belangrijke mate verweven met de bewoning van het stedelijk gebied. Gelet voorts op de omvang van het plangebied van 20.000 m2 en de ruime bebouwingsmogelijkheden die het plan biedt, is het volkstuinencomplex aan te merken als een stedelijke ontwikkeling. Verder is de Afdeling gelet op de functiewijziging en de wijziging in bebouwingsmogelijkheden van oordeel dat de ontwikkeling is aan te merken als een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Rob