Skip to main content

Provinciale bufferzone en woningbouw, groot openbaar belang?

17 april 2020

De uitspraak van de AbRvS van 15 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1072) is opgenomen naar aanleiding van de overwegingen over art. 24 van de Provinciale Verordening Noord Holland.

De raad van de gemeente Haarlemmerliede heeft het bestemmingsplan “Woongebied SpaarneBuiten 2012” vastgesteld. Dit plan voorziet in de herontwikkeling van een voormalig bedrijventerrein tot een woongebied met ongeveer 315 woningen en de realisatie van acht zogenoemde waterwoningen aan de oever van De Mooie Nel. Deze waterwoningen worden gebouwd in een gebied dat in de provinciale verordening als bufferzone als bedoeld in artikel 24 van de PRV is aangewezen. Het bouwen van waterwoningen is daarom toegestaan onder een aantal voorwaarden, waaronder dat de realisatie van de acht waterwoningen een groot algemeen belang dienen.

Volgens appellanten ontbreekt een groot openbaar belang omdat met de gerealiseerde bouw van het woongebied al is voorzien in de woningbouwbehoefte en voldoende andere woningbouwprojecten in de gemeente in voorbereiding zijn. De raad stelt dat behoefte bestaat aan alle woningen en dus ook de waterwoningen. Er is groot tekort aan woningen in de regio Zuid Kennemerland en de woningen maken deel uit van de plancapaciteit in deze regio.

De Afdeling stelt vast dat woningbouw op zichzelf een groot openbaar belang kan dienen. Echter het doel van art. 24 van de provinciale verordening is om binnen een bufferzone verstedelijking in de vorm van nieuwbouw tegen te gaan. Daarom is het feit dat de woningbouw past in de woningbouwopgave, onvoldoende om een groot openbaar belang aan te nemen. Anders zouden de bufferzones, gelet op de grote behoefte aan nieuwe woningen in de randstad, ondanks deze bepaling het gevaar lopen te worden volgebouwd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike