Skip to main content

Procesbelang na definitieve sluiting café?

3 juli 2020

In AbRvS 1 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1523) had appellant een verzoek om handhaving ingediend vanwege horeca-activiteiten in strijd met het bestemmingsplan. Ten tijde van de procedure bij de bestuursrechter zijn die activiteiten al gestaakt. De vraag is of appellant dan nog procesbelang heeft.

De Afdeling vindt van niet. Ook de wens om met het oog op de toekomst een uitspraak te krijgen levert geen procesbelang op. In deze procedure gaat het immers om de concrete activiteiten waarop het handhavingsverzoek ziet en het is niet gezegd dat een uitspraak daarover ook bepalend is voor de activiteiten van een ander horecabedrijf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique