Skip to main content

Planschaderisicoanalyse niet verplicht

18 september 2020

Een bestemmingsplan hoeft niet vergezeld te gaan van een planschaderisicoanalyse, zo leert ons AbRvS 16 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2232 (bestemmingsplan “Buitengebied Oost”, gemeenteraad Breda).

Wel moet de gemeenteraad inzicht bieden in de financiële uitvoerbaarheid van het plan (art. 3.1.6, lid 1, onder f, Bro). Hier werd 800 m2 bedrijfsbewoning mogelijk gemaakt, tegen maximaal 5000 m2 agrarische bebouwing onder het vorige plan. Volgens de raad was daarom niet aannemelijk dat vanwege planschade het plan financieel niet uitvoerbaar was. De Afdeling is het daarmee eens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob