Skip to main content

Planschade: verjaringstermijn indiening aanvraag

20 maart 2020

De onderhavige uitspraak van de AbRvS gaat over de verjaringstermijn voor de indiening van aanvragen om een tegemoetkoming in de planschade. In artikel 6.1, lid 4 van de Wro is daarover bepaald:

‘Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade (…) moet worden ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop die oorzaak onherroepelijk is geworden.’

In de onderhavige zaak is het bestemmingsplan Randweg Zundert, het nieuwe bestemmingsplan, onherroepelijk geworden door de uitspraak van de AbRvS van 13 maart 2013. De termijn voor indiening van een aanvraag is daarmee aangevangen op 14 maart 2013 om 0:00 uur, aldus de AbRvS. Door het gemeentebestuur en de rechtbank is dit miskend. Het gemeentebestuur dient alsnog inhoudelijk op de aanvragen te beslissen, die op 13 maart 2018 waren ingediend (AbRvS, 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:792).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke