Skip to main content

Planschade: schade niet anderszins verzekerd

In de onderhavige zaak komt onder meer de vraag aan de orde of de schade anderszins verzekerd was. Wat was er aan de hand?

Onder het oude planologische regime konden er, tegenover de percelen van appellanten, hoofdgebouwen worden gerealiseerd met een maximale bouwhoogte van 15 meter. Onder het nieuwe planologische regime konden er o.a. winkelruimten en appartementen worden gerealiseerd met een maximale bouwhoogte van, eveneens, 15 meter. Nadien wordt er een bestemmingsplan vastgesteld, waarbij de maximale bouwhoogte werd verlaagd tot 4 meter en 4,5 meter. Volgens het college van B&W leidde deze verlaging ertoe dat de schade anderszins was verzekerd. De AbRvS gaat hierin niet mee.

De Afdeling oordeelt dat het schadeveroorzakende bestemmingsplan ten aanzien van de bouwhoogte niet tot een planologisch nadeel heeft geleid dat door het latere bestemmingsplan – dat de schade volgens het college zou verminderen – is weggenomen. Van anderszins verzekerd was volgens de Afdeling derhalve geen sprake (AbRvS 14 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3173 en ECLI:NL:RVS:2015:3174).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke