Skip to main content

Nadeelcompensatie: onderhandelingen stuiten verjaring?

In de Verordening nadeelcompensatie van de gemeente Arnhem is – té kort samengevat – bepaald dat de verjaringstermijn voor indiening van aanvragen om nadeelcompensatie vijf jaren bedraagt. In de zaak, die leidde tot de uitspraak van de AbRvS van 14 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3182, was deze termijn al verstreken.

Appellant stelde zich op het standpunt dat de verjaringstermijn was gestuit door de jarenlange onderhandelingen met de gemeente over de verplaatsing van zijn raamprostitutiebedrijven. Een eventuele verplaatsing zou volgens appellant namelijk tot gevolg hebben, dat er van schade geen sprake zou zijn. De Afdeling volgt het betoog van appellant niet. De enkele onderhandelingen kunnen volgens de Afdeling niet worden aangemerkt als stuitingshandeling. Bij afwezigheid van een schriftelijk stuk, waaruit blijkt dat appellant aanspraak wenst te behouden op nadeelcompensatie, concludeert de Afdeling dan ook dat de aanspraak op nadeelcompensatie is verjaard.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke