Skip to main content

Bewijslast concurrent-belanghebbende mbt marktsegment

In AbRvS 14 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3180, procedeert een appellant wiens bedrijven in het handelsregister zijn geregistreerd onder “Algemene burgerlijke utiliteitsbouw”; volgens het handelsregister is bij beide bedrijven sprake van een aannemersbedrijf met werkplaats. Deze appellant is het die in het geweer komt tegen een wijzigingsplan van B&W Maasdonk waarin op een bepaalde locatie ten behoeve van een timmerwerkplaats een bestemming “Bedrijf” en de aanduiding “niet-agrarisch technisch en niet-agrarisch verwant bedrijf” worden voorzien. De appellant ziet zichzelf blijkbaar als concurrent, maar B&W Maasdonk en de beoogde uitbater van de timmerwerkplaats betwisten dat. Hierop laat de Afdeling de bekende riedels volgen: volgens vaste jurisprudentie is degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit, belanghebbende. Dit is bij bestemmingsplannen slechts het geval indien de onderneming in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied werkzaam is als de in het plan voorziene bedrijvigheid. En verder: “Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 29 mei 2013 in zaak nr. 201205944/1/A2 is het aan de partij die stelt (potentiële) concurrent te zijn, om dit aannemelijk te maken.” De appellant in de onderhavige zaak verschijnt niet ter zitting. De Afdeling heropent na sluiting van het onderzoek ter zitting de zaak zelfs om en stelt de appellant in de gelegenheid toe te lichten waaruit zijn werkzaamheden bestaan om op die manier het gestelde concurrentiebelang aannemelijk te maken. Daarop reageert de appellant met een verwijzing naar al bekende informatie. De Afdeling komt vervolgens tot het oordeel “dat deze, al bekende, informatie geen licht werpt op de precieze werkzaamheden waarop het bedrijf van appellant zich toelegt en daarmee onvoldoende is voor het oordeel dat sprake is van concurrentie tussen de bedrijven van appellant en belanghebbende. Hieruit volgt immers niet dat zij feitelijk in hetzelfde marksegment werkzaam zijn.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob