Skip to main content

Planschade in natura compenseren

AbRvS 8 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:956. Op 1 januari 2015 is het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening [locatie 1] Markelo in werking getreden. Dit bestemmingsplan leidt op een aantal onderdelen tot planologisch nadeel voor appellant. In deze bijdrage gaan we uitsluitend in op de wijziging die ertoe leidt dat de exploitatie van een bed & breakfast op het perceel van appellant, anders dan voorheen, niet meer is toegestaan.

Het college heeft besloten om de planschade in natura te compenseren door een nieuw bestemmingsplan in procedure te brengen. In dit herstelplan zal alsnog worden bepaald dat appellant op zijn perceel een bed & breakfast mag exploiteren. Het college heeft verder besloten dat als het herstelplan niet uiterlijk op 19 mei 2025 onherroepelijk is, een deskundige alsnog de schade zal vaststellen. En nu de crux; daarbij heeft het college tevens besloten dat bij het bepalen van de omvang van de schade – als het herstelplan niet onherroepelijk wordt – de planologische voor- en nadelen met elkaar zullen worden verrekend.

Met dat laatste gaat de Afdeling niet akkoord. De Afdeling overweegt dat het verrekenen van planologische voor- en nadelen uit hetzelfde planologische regime in beginsel aanvaardbaar is. Maar het betekent in dit geval ook dat compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid een bed & breakfast te exploiteren – in natura of in geld – onzeker is. En dit acht de Afdeling niet acceptabel. Het beroep wordt gegrond verklaard en de Afdeling voorziet zelf in de zaak. Daarbij wordt bepaald dat de toevoeging dat voor- en nadelen kunnen worden verrekend, vervalt.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke