Skip to main content

Planschade en uit te werken bestemming

In de onderhavige tussenuitspraak van 8 februari 2017 komt de vraag aan de orde of een uit te werken bestemming uit het oude bestemmingsplan mag worden betrokken bij de planvergelijking, als de aanvraag om een tegemoetkoming in planschade is ingediend na de inwerkingtreding van artikel 6.1, zesde lid, van de Wro is ingediend. In de uitspraak geeft de Afdeling een goed overzicht van alle uitspraken, die zij hierover de afgelopen jaren heeft gewezen. Tevens komt de parlementaire geschiedenis van artikel 6.1, zesde lid, van de Wro uitgebreid aan bod. Het betreft derhalve een zeer lezenswaardige uitspraak.

De Afdeling concludeert dat de totstandkomingsgeschiedenis van artikel 6.1, zesde lid, van de Wro zich in dit geval niet verzet tegen het betrekken van de uit te werken bestemming, als onderdeel van het oude planologische regime, in de vergelijking met het nieuwe planologische regime. Zie AbRvS 8 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:326.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Ineke