Skip to main content

Planschade en nadeelcompensatie

Planschade: NMR bij inbreidingslocatie 5%, 28 meter toontwikkeling niet onevenredig kort

t De uitspraak van de AbRvS van 21 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1653 laat wederom zien hoe kritisch de Afdeling de beoordeling van het normaal maatschappelijk risico (NMR) toetst. Een projectontwikkelaar komt in hoger beroep en betoogt onder meer dat de omvang van het NMR op een té laag percentage is vastgesteld. Dit betoog treft doel. Het NMR is door het gemeentebestuur – in navolging van de planschadeadviseur – vastgesteld op 2,65%. De rechtbank gaat hierin mee, maar de Afdeling niet.

Op zichzelf verbazen de overwegingen van de Afdeling niet. Het is inmiddels vaste rechtspraak dat woningbouw op een inbreidingslocatie in een woonkern als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd. Gelet hierop behoort een waardevermindering van 5% in beginsel tot het NMR. Tot zover weinig nieuws. De overweging over de afstand tussen het bouwperceel en de schadelocatie is goed om te signaleren. De afstand tussen beide locaties betrof 28 meter. De Afdeling vond deze afstand niet een dermate kort, dat om die reden een uitzondering op de 5% NMR gemaakt moest worden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke