Skip to main content

Planschade benzinestation en voorzienbaarheid

9 oktober 2020

In de uitspraak van de AbRvS van 7 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2382) staat een verzoek om planschade van een benzinestation in Weesp centraal. Zowel de eigenaar als de exploitant van het benzinestation hebben verzocht om een tegemoetkoming in de planschade vanwege de inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt de aanleg van een nieuwe randweg mogelijk. Het onderhavige benzinestation ligt langs de Rijkswaterstaat en de verkeersintensiteit op deze weg is afgenomen door de tenuitvoerlegging van het nieuwe bestemmingsplan. De uitspraak geeft een goed overzicht over de wijze waarop de inkomensschade en vermogensschade worden beoordeeld. Niet nieuw, maar wel lezenswaardig.

Vermeldenswaardig is de overweging over de voorzienbaarheid. Een deel van de schade is volgens het college voorzienbaar op basis van een structuurschets uit 1992. Ter motivering daarvan werd verwezen naar een persbericht, waarin was vermeld dat de structuurschets voor een ieder ter inzage lag. De AbRvS achtte het enkele persbericht onvoldoende om aannemelijk te maken dat de structuurschets ook daadwerkelijk openbaar was gemaakt. De AbRvS had het college verzocht om nader inzichtelijk te maken op welke wijze openbaarmaking had plaatsgevonden. Het college heeft niet binnen de door de AbRvS gestelde termijn gereageerd. De AbRvS concludeert dat het college hiermee niet aannemelijk heeft gemaakt dat de structuurschets openbaar is gemaakt. Er kon dan ook geen voorzierbaarheid aan verzoeker worden tegengeworpen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke