Skip to main content

Passen BSO en kinderopvang in de maatschappelijke bestemming?

9 oktober 2020

In de uitspraak van de Afdeling van 7 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2373) komt de vraag aan de orde of een kinderdagverblijf en BSO passen binnen een bestemming maatschappelijke doeleinden. Het betreffende bestemmingsplan bevatte geen definitie van het begrip ‘maatschappelijke doeleinden’. De Afdeling overweegt dan onder verwijzing naar eerdere uitspraken van 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2684) en 29 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:256) dat bij gebrek aan aanknopingspunten in het bestemmingsplan en de plantoelichting voor de wijze waarop het begrip “maatschappelijke doeleinden” dient te worden uitgelegd, aansluiting moet worden gezocht bij wat in het algemeen gangbare spraakgebruik daaronder wordt. Voor de invulling kan worden aangesloten bij het “Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse Taal”. In Van Dale wordt onder het begrip “maatschappelijk” onder meer verstaan: “1. in de samenleving voorkomend: maatschappelijk werk hulpverlening bij aanpassingsmoeilijkheden in arbeids-, school- of ander leefmilieu; […];”. Gelet op deze omschrijving heeft het college er volgens de Afdeling vanuit mogen gaan dat het begrip “maatschappelijke doeleinden” ook betrekking heeft op een kinderdagverblijf en een bso.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique