Skip to main content

Planschade: afwezigheid schade, marktonderzoek

In de uitspraak van de AbRvS van 19 november 2014, nr. 201402707/1/A2, gaat het om vermeende planschade als gevolg van het bestemmingsplan Schiphol-West en omgeving. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg en het gebruik van de vijfde baan op het luchtvaartterrein mogelijk.

600 inwoners van de gemeente Uitgeest dienen een verzoek in om planschade. Dit verzoek wordt afgewezen omdat het bestemmingsplan niet tot waardevermindering van hun woningen zou leiden. De afwezigheid van de schade wordt gemotiveerd door een marktonderzoek van twee makelaars, waarin de ontwikkeling van de verkoopprijzen van woningen in Uitgeest en een aantal referentiegemeenten in de periode 1990 tot en met 2009 is weergegeven. Uit dit onderzoek bleek dat zich op de woningmarkt in 2004 een kortdurend negatief effect had voorgedaan, maar dat kort daarna de gemiddelde woningprijzen ter plaatse weer zijn hersteld overeenkomstig de prijsontwikkeling in heel Nederland en in de referentiegemeenten. Op basis hiervan concludeerde de besliscommissie van het Schadeschap luchthaven Schiphol dat de 600 verzoekers geen schade ondervonden in de vorm van waardevermindering van hun woningen.

In hoger beroep werd onder meer gestreden over de vraag of de besliscommissie dit marktonderzoek aan haar besluiten ten grondslag mocht leggen. Anders dan appellant – een vereniging die de 600 verzoekers vertegenwoordigde – betoogde, is de AbRvS van oordeel dat schadeschap een dergelijk marktonderzoek ten grondslag mocht leggen aan de afwijzingsbesluiten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke