planregels inzake windhinder in strijd met de rechtszekerheid

Het toestaan van hoogbouw bij het winkelcentrum ‘Snel en Polanen’ in Woerden zou op sommige locaties kunnen leiden tot serieuze windhinder, zo bleek uit onderzoek. In het bestemmingsplan had de raad daarom een regeling opgenomen die inhield dat een vergunning voor de bouw van een gebouw met een hoogte van meer dan 30 meter alleen kon worden verleend, als met behulp van windonderzoek zou zijn aangetoond dat deze hinder aanvaardbaar was. De AbRvS oordeelt in haar uitspraak van 23 maart 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:864) dat dit in strijd is met de rechtszekerheid. Het opnemen van een nader afwegingsmoment wat betreft de in een plan gegeven gebruiks- en bouwmogelijkheden acht de AbRvS ‘in beginsel niet aanvaardbaar’. Door deze regeling bood het plan onvoldoende zekerheid voor het antwoord op de vraag of bouwen ter plaatse wel was toegestaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.