Skip to main content

persoonsgebonden overgangsrecht op camping

AbRvS 23 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:872. Na een tussenuitspraak geeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard een nadere onderbouwing van bestemmingsplan “Camping de Kreek”. In dat bestemmingsplan zit voor verschillende bewoners van standplaatsen persoonsgebonden overgangsrecht. Volgens appellante (waarschijnlijk de eigenares) maakt de persoonsgebonden overgangsregeling de verkoop van de camping onmogelijk, terwijl de verkoop vanwege leeftijd en gezondheidsproblemen noodzakelijk is.

De regeling is gebaseerd op artikel 3.2.3 Bro, dat luidt: “Indien toepassing van het overeenkomstig artikel 3.2.2 in het plan opgenomen overgangsrecht gebruik zou kunnen leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan, kan de gemeenteraad met het oog op beëindiging op termijn van die met het bestemmingsplan strijdige situatie, in het plan persoonsgebonden overgangsrecht opnemen.” Voor vier locaties vindt de Afdeling het persoonsgebonden overgangsrecht niet voldoende gemotiveerd.

Onvoldoende omstandigheden voor zo’n overgangsregeling zijn i.c. volgens de Afdeling o.a. kort gezegd: het verlenen van mantelzorg aan ouders die ook op de camping blijven; het hebben van een sociaal netwerk; de grote emotionele waarde van het verblijven op de camping. De Afdeling oordeelt de verschillende redenen te algemeen. De raad had in ieder geval kunnen onderzoeken of – mede gelet op de betrokken belangen van appellante – aanleiding bestaat de duur van de persoonsgebonden overgangsregeling voor deze bewoners te beperken.

Voor verschillende andere standplaatsen heeft de gemeenteraad overigens wel een goede motivering gegeven. Zie verder r.o. 5.6.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob