Skip to main content

publicatie bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Publicatie bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
AbRvS 23 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:865. Er zitten verschillen tussen http://westvoorne.crotec-omgevingsplan.nl en wat op ruimtelijkeplannen.nl staat. Het is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. In dit geval biedt artikel 7c, lid 9, onder a, onderdeel 1, van het Besluit uitvoering Chw de mogelijkheid om af te wijken van de op grond van artikel 1.2.1, lid 1, onder b, en lid 2, Bro geldende hoofdregel dat een plan op de landelijke voorziening raadpleegbaar moet zijn. Op ruimtelijkeplannen.nl staat niet de verwijzing naar eerstgenoemde link; alleen in de toelichting zit die link verstopt.

De verwijzing moet op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl) staan. Die verwijzing moet bovendien duidelijk zijn. Het noemen van de aparte website in het vaststellingbesluit en in de bekendmaking hiervan is naar het oordeel van de Afdeling niet voldoende duidelijk om als verwijzing in de zin van genoemd artikel 7c te kunnen worden aangemerkt. Het opnemen van het hele plan op de landelijke voorziening, naast het opnemen van het plan op de aparte website, is ook geen verwijzing zoals vereist. Dit betekent dat in dit geval moet worden uitgegaan van de hoofdregel van artikel 1.2.1, lid 1, onder b, en lid 2, Bro, en dat de landelijke voorziening als uitgangspunt moet worden genomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob