Skip to main content

Partiële herziening: het luistert nauw!

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft een paraplubestemmingsplan vastgesteld ter bescherming van de archeologische waarden in de gemeente Leeuwarden. Bij een dergelijk bestemmingsplan moet helderheid worden geboden hoe de regels uit de partiële herziening zich verhouden tot het “moederplan”.

De Afdeling is blijkens de uitspraak van 9 februari 2022 (ECLI:NL:RVS:2022:396) streng. Allereerst dient de schakelbepaling ondubbelzinnig te bepalen dat de verbeelding en de planregels uit het “moederplan” al niet dan gedeeltelijk van (overeenkomstige) toepassing blijven. En, ten tweede, dient in de planregels te zijn vastgelegd op welke gronden het “moederplan” al dan niet gedeeltelijk van toepassing blijft.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco