Skip to main content

Padelbanen; ruimtelijke effecten

Veel gemeentebesturen worden inmiddels geconfronteerd met tennisverenigingen die op een sportpark padelbanen willen realiseren. Bestemmingsplannen staan veelal bouw en gebruik toe. Omwonenden vrezen vervolgens voor geluidsoverlast. Vanwege deze problematiek, de aandacht voor de uitspraak van 19 juli jl. (ECLI:NL:RVS:2023:2777). In de uitspraak over het vaststellingsbesluit Scholencomplex Montfoort van de gelijknamige gemeente, overweegt de Afdeling dat niet aannemelijk is dat het gebruik van padelbanen op een afstand tot de woning van ruim 130 meter zal leiden tot onaanvaardbare gevolgen voor zijn woon- en leefklimaat.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco