Skip to main content

Overtreder last onder dwangsom, bij last en bij invordering

Onder verwijzing naar eerdere rechtspraak (AbRvS 4 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:648) wordt in AbRvS 9 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3728, nogmaals bevestigd dat bezwaren die betrekking hebben op de rechtmatigheid van een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom niet meer aan de orde kunnen komen in het kader van de toetsing van de invorderingsbeschikking.

Meer specifiek wordt in de onderhavige uitspraak overwogen dat dit ook geldt voor de vraag of iemand overtreder is. De vraag naar overtrederschap kan naar het oordeel van de Afdeling niet meer aan de orde komen in het kader van de toetsing van de invorderingsbeschikking.