Skip to main content

Onverplichte en latere extra “attendering” op terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

AbRvS 18 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:174 (Gemeenteraad Gilze en Rijen, bestemmingsplan “Ruimte-voor-ruimte woning Alphenseweg ongenummerd te Gilze”).

Op grond van artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro is op de voorbereiding van een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Awb van toepassing, met dien verstande dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van die wet, tevens in de Staatscourant wordt geplaatst en voorts langs elektronische weg geschiedt, en het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken tevens langs elektronische weg wordt beschikbaar gesteld. Wat als onverplicht pas enige tijd ná de verplichte kennisgeving nog een “kennisgeving” (attendering) in het lokale sufferdje wordt geplaatst?

Volgens de AbRvS heeft de raad geen (zorg)plicht om de periode van de onverplichte kennisgeving die dient als extra dienstverlening voor de burger, zoals de attendering in het “Weekblad Gilze en Rijen”, gelijk te laten lopen met de officiële bekendmaking (vergelijk de uitspraak van 7 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:379, onder 2.6).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob