Skip to main content

Ontvankelijkheid van een Werkgroep

24 januari 2020

Door de gemeenteraad van Overbetuwe is het bestemmingsplan “Zetten, begraafplaats en Hoofdstraat ongenummerd” vastgesteld. Onder meer de Werkgroep inspraak Zetten-Noord komt tegen dit vaststellingsbesluit op. En hoewel (bepaald) niet nieuw, toch aandacht voor de overweging die de Afdeling wijdt aan de ontvankelijkheid van de Werkgroep (22 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:213).

De Werkgroep is niet ontvankelijk, zo oordeelt de Afdeling. De Afdeling overweegt – onder verwijzing naar de uitspraak van 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1439 – dat de hoedanigheid van een belanghebbende niet is voorbehouden aan natuurlijke personen en rechtspersonen, maar dat ook andere entiteiten belanghebbende kunnen zijn. Gelet op de woorden ‘degene wiens’, opgenomen in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, wordt aan deze andere entiteiten de eis gesteld dat zij herkenbaar zijn in het rechtsverkeer. Niet gebleken is echter dat de Werkgroep als entiteit voldoende herkenbaar is in het rechtsverkeer. De Werkgroep is daarom geen belanghebbende bij het bestreden besluit en kan daartegen geen beroep instellen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco