Omgevingstype VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem stelt het bestemmingsplan “Klapstraat 2 te Wijlre” vast. Dit dient ter legalisering van een ijssalon op een perceel met een voorheen agrarische bestemming.

In de Intergemeentelijke structuurvisie van Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul staat dat nieuwvestiging van horecagelegenheden zoveel als mogelijk plaats dient te vinden in de centrale delen van de kernen en de aanloopstraten naar deze gebieden. Binnen de woonomgeving is vestiging van horecagelegenheden moeilijker vanwege de potentiële overlastsituaties die dit, afhankelijk van het type bedrijf, met zich brengt.

De raad stelt dat het om een ijsboerderij gaat. Bij dit horecaconcept de beleving van het buitengebied een grote rol, hetgeen beter tot zijn recht komt op de gekozen locatie dan in de gebieden waaraan in de intergemeentelijke structuurvisie van Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul de voorkeur wordt gegeven. De Afdeling stelt vast dat het bijzondere karakter van de horecagelegenheid niet in de planregels tot uitdrukking is gebracht. De planregels maken namelijk een broodjeszaak, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, tearoom, traiteur, bistro en restaurant mogelijk. De raad heeft derhalve onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd waarom van het uitgangspunt kon worden afgeweken uit de intergemeentelijke structuurvisie.

Ook op het punt van de bekende VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” gaat het mis. Daarin wordt voor cafés en bars een richtafstand van 10 m aanbevolen. De afstand tot de naastgelegen woninggevel is 6,6 m. Ter zitting wisselt de raad nog van standpunt: er is bij nader inzien geen sprake van een “rustige woonwijk” maar van “gemengd gebied”. Echter,de nabijheid van de provinciale weg N595 is onvoldoende om van een gemengd gebied uit te gaan. Hierbij acht de Afdeling van belang dat de horecagelegenheid in een overwegende woonomgeving ligt waar vrijwel geen andere functies voorkomen en dat de provinciale weg N595 op 50 m afstand van het plangebied ligt.

Verder is in het akoestische onderzoek niet van de maximale planologische mogelijkheden uitgegaan. Bovendien komt de geluidsbelasting op de nabijgelegen woning uit op 50 dB(A) (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau). Dat mag volgens de VNG-brochure in een “rustige woonwijk” op zich, maar bij een geluidsniveau variërend van 45 tot 50 dB(A) geldt dan een motiveringseis. Gelet op het veranderde standpunt van de raad dat opeens sprake zou zijn van “gemengd gebied” is niet verwonderlijk dat het ook op dit punt mis gaat. Zie AbRvS 12 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2690.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.