Skip to main content

Nut, noodzaak recreatiewoningen onvoldoende aangetoond

In de uitspraak van de AbRvS van 17 juni 2015, nr. 201402853/1/R4 is het bestemmingsplan “Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck te Diever” aan de orde. Dit plan maakt de bouw van 80 nieuwe recreatiewoningen mogelijk. Onder meer wordt in deze zaak de nut en noodzaak bestreden. Gesteld wordt dat van de bestaande recreatiewoningen slechts 50% is verhuurd, waarvan de bezettingsgraad minder is dan 45%. Ook staat meer dan een kwart van de bestaande recreatiewoningen al langere tijd te koop. Ter onderbouwing wordt verwezen naar cijfers van het CBS en naar een rapport van NVM. Daarenboven wordt gesteld dat rekening gehouden had dienen te worden met de realisatie van recreatiewoningen in andere bestemmingsplannen.

In de toelichting op het bestemmingsplan wordt omschreven dat sprake is van een terugloop van de vraag naar toeristisch kamperen, welke gecompenseerd wordt door het omzetten van een deel van deze plekken naar recreatiewoningen. Op die wijze wordt de kwaliteit van het park verbeterd en de concurrentiepositie versterkt, waardoor een duurzame exploitatie beter wordt gewaarborgd.

De Afdeling overweegt dat de raad zich bij de beoordeling van de vraag of er behoefte bestaat geen rekenschap heeft gegeven van de gestelde bezettingsgraad en de moeilijke verkoopbaarheid van de bestaande recreatiewoningen in het plangebied. Voorts is niet gebleken dat rekening is gehouden met het bestaande aanbod aan recreatiewoningen in de regio en van de uitbreiding van dit aanbod ,zodat niet onder ogen is gezien dat mogelijk reeds sprake is van een overaanbod. De nut en noodzaak van dit plan is onvoldoende gemotiveerd.

 

De Afdeling past de bestuurlijke lus toe en geeft opdracht aan de raad om alsnog, met inachtneming van het voornoemde deugdelijk te motiveren dat er behoefte bestaat aan de recreatiewoningen dan wel om het besluit te wijzigen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan