Skip to main content

Normaal maatschappelijk risico: ook bij uitbreidingsplannen 5%?

Het is vaste rechtspraak van de AbRvS dat bij inbreidingsplannen in beginsel een normaal maatschappelijk risico (NMR) van 5% gehanteerd kan worden. In de uitspraak van 8 augustus 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2620, lijkt de Afdeling de deur te openen naar een NMR van 5% bij uitbreidingsplannen. De Afdeling overweegt dat als een plangebied geen zuivere inbreidingslocatie is, maar tevens de kenmerken vertoont van een uitbreidingslocatie, toch een NMR van 5% toegepast kan worden (zie rechtsoverweging 9.4 en 9.6 van de uitspraak).

Voor vragen over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke


tags: