Skip to main content

Nieuwe parkeergarage Luchthaven Eindhoven. Vliegactiviteiten en stikstof

21 augustus 2020

In de uitspraak van de Voorzieningenrechter AbRvS 14 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1949, wordt het bestemmingsplan “I Luchthaven Eindhoven e.o. (parkeergarage P5)” geschorst.

Voorzieningenrechter sluit niet uit dat alleen een onderzoek naar de gevolgen van stikstofdepositie van de voorziene parkeergarage op de nabij gelegen Natura 2000-gebieden niet volstaat. Mogelijk had ten minste een deel van de vliegactiviteiten van de luchthaven in het onderzoek moeten worden betrokken. De parkeergarage is uitsluitend bedoeld om te voorzien in de bestaande parkeerbehoefte van de luchthaven, uitgaande van het huidige aantal vliegbewegingen.

Bovendien is de Voorzieningenrechter er niet van overtuigd dat al het verkeer via de A2 naar de parkeergarage zal rijden. Het is duidelijk dat een deel van het verkeer een route binnendoor zal nemen (langs het Natura 2000-gebied Kempenland-West).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan