Niet tijdig herstellen gebrek leidt tot vernietiging

Het is al eerder uitgesproken, maar in de uitspraak van AbRvS 10 februari 2016, nr. ECLI:NL:RVS:2016:309 komt het nog eens uitdrukkelijk aan de orde. De gemeente Wijdemeren moet op grond van een tussenuitspraak, gebreken in het bestemmingsplan Correctieve herziening Tussen De Dijken binnen een bepaalde termijn herstellen. Deze termijn is ongebruikt verstreken en de raad heeft niet verzocht om uitstel, zodat niet is voldaan aan de door de Afdeling in de tussenuitspraak gegeven opdracht. De Afdeling is onverbiddelijk, de delen van het bestemmingsplan die niet tijdig zijn hersteld, worden vernietigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.