Skip to main content

Niet gebruikte melding en saldering

De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van 16 januari 2002, nr. 200100142/1, waarin is overwogen dat in een dergelijk geval geen rechtskracht toekomt aan de gedane melding. Het is dan ook terecht dat deze melding niet is betrokken bij de berekening van de verhandelbare emissie van het betreffende bedrijf.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan