Skip to main content

Niet belanghebbende, want niet hetzelfde verzorgingsgebied

8 januari 2021

In de uitspraak van de Afdeling van 30 december 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:3141) staat de komst van een Lidl in Dronten ter discussie. Het bestemmingsplan Lidl Dronten West (D3002) maakt die komst mogelijk. Onder meer een concurrent, Albert Heijn, heeft bezwaar.

Naar het oordeel van het gemeentebestuur is Albert Heijn echter niet belanghebbende en dus niet-ontvankelijk. Als bekend kan een onderneming die bedrijfsactiviteiten ontplooit in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment als waarin de bedrijfsactiviteiten van de concurrent plaatsvinden belanghebbende zijn. In dit geval echter bevindt de ene Albert Heijn-vestiging zich op 11 kilometer van het plangebied en een andere op 8 kilometer afstand.

Bovendien bevinden zich in de nabijheid van beide Albert Heijn-vestigingen op kortere afstand meerdere andere supermarkten, waaronder een Lidl. Het is daarmee, aldus de Afdeling, niet aannemelijk dat Albert Heijn-vestigingen en de voorziene supermarkt zich in hetzelfde verzorgingsgebied bevinden.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco