Skip to main content

Nadeelcompensatie: overlast van een eendaags evenement: NMR

Bij het zien van de titel van deze bijdrage denkt de lezer wellicht: natuurlijk valt overlast van een eendaags evenement onder het normaal maatschappelijk risico. De rechtbank Gelderland dacht daar in de beroepsprocedure echter anders over.

Verzoeker had bij de burgemeester van Wijchen een verzoek om nadeelcompensatie ingediend omdat hij onevenredige hinder zou hebben ondervonden van een eendaags muziekevenement. De burgemeester wijst het verzoek af, maar de rechtbank oordeelt anders. De rechtbank overweegt dat verzoeker onevenredig in zijn belang wordt getroffen. Hij wordt als enige met overlast van het evenement geconfronteerd en nabij zijn woning stoppen 128 bussen met bezoekers aan het evenement. De rechtbank achtte een vergoeding van € 400,- wegens nadeelcompensatie billijk. De burgemeester stelt hoger beroep in tegen deze uitspraak. Anders dan de rechtbank oordeelt de Afdeling, dat de schade valt onder het NMR. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking: de zeer beperkte duur van het evenement, het gegeven dat aan de evenementenvergunning extra voorwaarden zijn gesteld om hinder zoveel mogelijk te voorkomen en de beperkte omvang van de schade. De Afdeling verklaart het hoger beroep gegrond en vernietigt de uitspraak van de rechtbank (AbRvS 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1787).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke