Skip to main content

Verklaring van geen bedenkingen te laat afgegeven: gebrek passeren?

In de uitspraak van de AbRvS van 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1783 is niet in geschil dat een vereiste verklaring van geen bedenkingen (wegens strijd met het bestemmingsplan) ten tijde van de verleende omgevingsvergunning voor de aanleg van een fietspad, niet was afgegeven door de raad. De vraag in deze zaak is of dit gebrek met toepassing van art. 6:22 Awb mag worden gepasseerd.

De Afdeling is het met de rechtbank eens: appellante en andere belanghebbenden zijn niet benadeeld door de schending van art. 6.5, eerste lid Bor. De (later) afgegeven verklaring van geen bedenkingen is niet onzorgvuldig voorbereid. Uit het raadsvoorstel is op te maken dat de verleende omgevingsvergunning, de ingediende zienswijze en de zienswijzennotitie zijn meegezonden. De raad heeft dus voldoende kennis kunnen nemen van de tegen de aanleg van het fietspad bestaande bezwaren en de weerlegging daarvan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan