Motivering Normaal maatschappelijke risico

Op 9 december 2015 heeft de AbRvS twee uitspraken gewezen, waarin zij nader ingaat op de wijze waarop de motivering van het normaal maatschappelijk risico moet worden vormgegeven. In beide uitspraken overweegt de Afdeling dat het gegeven dat een planologische ontwikkeling in de lijn der verwachtingen ligt, niet betekent dat de gevolgen van die ontwikkeling altijd volledig binnen het normale maatschappelijke risico vallen. In dit verband komt volgens de AbRvS tevens betekenis toe aan de vraag of de schade ten gevolge van een normale maatschappelijke ontwikkeling onevenredig is.

Er zijn volgens vaste rechtspraak van de AbRvS verschillende aspecten die bij de beoordeling van het normale maatschappelijke risico moeten worden betrokken en die derhalve aan de orde moeten komen bij het antwoord op de vraag of de schade al dan niet binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Als aan één van deze aspecten is voldaan dan betekent dat dus nog niet, dat de schade geheel binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Zie de uitspraken van 9 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3721 en ECLI:NL:RVS:2015:3742.

Voor meer informatie over deze uitspraken kunt u contact opnemen met Ineke


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.