Skip to main content

Meerdere afwijkingen voor niet splitsbaar bouwwerk

4 juni 2021

In de uitspraak van de AbRvS 2 juni 2021, nr. ECLI:NL:RVS:2021:1170 komt een vraag aan de orde of een bouwwerk splitsbaar moet zijn om het deels te vergunnen met een kruimel- en deels met een binnenplanse afwijking.

Het college van de gemeente Landsmeer heeft een vergunning verleend voor een bijgebouw. Het bijgebouw is in strijd met het bestemmingsplan. Voor het afwijken van de maximale bouwhoogte heeft het college toepassing gegeven aan de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid. Voor het afwijken van het maximaal toegestane bebouwingspercentage is een buitenplanse afwijking verleend.
De rechtbank is van mening dat deze combinatie bij een niet te splitsen bouwplan niet mogelijk is.

De Afdeling deelt deze mening niet. Verwezen wordt naar een eerdere uitspraak (AbRvS 28 januari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:174). Verder stelt de Afdeling vast dat uit de tekst van art. 4 bijlage II  Bor en de geschiedenis van de totstandkoming van het Bor niet blijkt dat het niet zou zijn toegestaan om de beide afwijkingen te combineren. Het feit dat de afwijkingen betrekking hebben op een niet te splitsen zijn, maakt deze conclusie niet anders.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike