Skip to main content

Maatwerkvoorschrift lichthinder

8 oktober 2021

In haar uitspraak van 6 oktober 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:2217) herhaalt de ABRvS nog eens het uitgangspunt bij de beoordeling van maatwerkvoorschriften, te weten (1) beleidsruimte bij de beslissing om al dan niet een maatwerkvoorschrift vast te stellen en (2) ‘een zekere beoordelingsruimte’ bij de vaststelling wat de inhoud van dat voorschrift moet zijn. In de betrokken zaak ging het om lichthinder, veroorzaakt door lichtmasten rond een parkeerterrein bij een supermarkt. De gestelde maatwerkvoorschriften sloten aan bij de Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde en voorzagen o.a. in de verplichting om een lichtplan ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voor te leggen.

Volgens de appellant ging dit niet ver genoeg en behoorde de verlichting buiten de openingstijden van de supermarkt uitgeschakeld te zijn. Maar de AbRvS is het met burgemeester en wethouders eens dat de sociale veiligheid (het parkeerterrein was ook voor derden toegankelijk) ook dan enige verlichting vergt. Ook de beroepsgrond dat het al bij burgemeester en wethouders ingediende verplichtingsplan in strijd is met de daaraan in het maatwerkvoorschrift gestelde eisen, honoreert de AbRvS niet. Die beroepsgrond kan de appellant zo nodig naar voren brengen in bezwaar tegen het nog te nemen goedkeuringsbesluit.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Jan