Skip to main content

Ontheffing GS op grond van provinciale omgevingsverordening. Dienstenrichtlijn

8 oktober 2021

Ook in AbRvS 6 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2247, in een beroep van Discount Pet Center B.V., wordt gediscussieerd over de Dienstenrichtlijn. Pet Center stelt onder meer dat GS Zuid-Holland op grond van artikel 4.1a, lid 1, Wro/artikel 6.29, lid 1, Omgevingsverordening Zuid-Holland ontheffing hadden moeten verlenen van de brancheringsregeling die in die verordening was opgenomen. De weigering van GS was namelijk reden voor B&W Leiderdorp om de gevraagde omgevingsvergunning voor een winkel voor dierbenodigdheden te weigeren. De Afdeling herhaalt de eerdere jurisprudentiële regel dat artikel 4.1a, lid 1, Wro terughoudend moet worden toegepast. Die ontheffingsmogelijkheid is er voor bijzondere, uitzonderlijke situaties die zich incidenteel voordoen, waarbij kan worden gedacht aan een innovatief project waarbij zwaarwegende maatschappelijke belangen een rol spelen.

Een ontheffing moet echter wel worden verleend indien toepassing van de brancheringsregeling in een concreet geval ertoe zou leiden dat een specifieke beperking van het dienstenverkeer geen zinvolle bijdrage levert aan het bereiken van de met de brancheringsregeling nagestreefde doelen. Dit gaat niet zo ver dat de ontheffingsmogelijkheid al kan worden toegepast wanneer de specifieke beperking niet zelfstandig de nagestreefde doelen verwezenlijkt. Hier oordeelt de Afdeling dat de weigering van GS Zuid-Holland wel een zinvolle bijdrage aan de brancheringsregeling levert. De dierenspeciaalzaak vormt een concurrent voor dierenspeciaalzaken in de centra, en vergroot zo de kans op het sluiten van dierenspeciaalzaken in de centra en verkleint de kans op vestiging van nieuwe dierenspeciaalzaken aldaar. Dat doorkruist het doel van de brancheringsregeling om de vitaliteit, kracht en aantrekkelijkheid van de centra te bevorderen en te versterken.

De redactie van de Omgevingsflits heeft nog niet goed doordacht waarom hier voor de Dienstenrichtlijn niet het stappenplan van de hierboven samengevatte uitspraak wordt genoemd. Stof tot nadenken en voor reacties houden wij ons aanbevolen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob