Skip to main content

Maatwerk: voormalige agrarische bedrijfswoningen

In de uitspraak van 29 april 2015, nr. 201401570/1  komt wederom de agrarische bedrijfswoning aan de orde. De   gemeenteraad van Nederweert heeft ervoor gekozen alle  voormalige agrarische bedrijfswoningen die reeds op 1 september 2007 als burgerwoning werden gebruikt nu ook als zodanig te bestemmen. Met enige restricties: mits  de hoofdbewoner sindsdien niet gewijzigd is of  na die datum een persoonsgebonden beschikking is verleend of  na die datum een ontheffing/afwijking is verkregen. Een oplossing met de charme van de eenvoud. De Afdeling gaat in 20141570/1 echter niet mee met de gemeenteraad en overweegt, onder verwijzing naar de uitspraak van 24 december 2014 in zaak nr. 201303444/1/R1 dat de raad bij de totstandkoming van een bestemmingsplan dient te beoordelen in welke gevallen het in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening om planologisch toe te staan dat derden wonen in een (voormalige) agrarische bedrijfswoning. De raad dient te beoordelen of er bijzondere gevallen zijn waarbij het aspect woon- en leefklimaat in de weg staat aan het toekennen van een plattelandswoning. Daarnaast is de raad gehouden te beoordelen of er een redelijk belang bij een plattelandswoning bestaat. Slechts onder die omstandigheden kan worden voorzien in een plattelandswoning.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.