Skip to main content

Afdeling past bplan aan akoestisch onderzoek aan

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Deze reclameslogan van de Belastingdienst van enkele jaren terug, schoot mij bij het lezen van de uitspraak van de AbRvS van 29 april 2015, nr. 201401843/1/R1 door mijn hoofd.

De zaak speelt in Medemblik waar een bestemmingsplan voor de uitbreiding van een horeca-inrichting in het Koningin Emmaparkt is vastgesteld. Omwonenden vrezen dat het plan leidt tot geluidoverlast bij hun woningen.  Het akoestisch onderzoek dat aan het bestemmingsplan ten grondslag ligt, gaat niet uit van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan. In het akoestisch rapport is als uitgangspunt genomen dat op de begane grond een restaurant met bar zal worden gerealiseerd waarbij is uitgegaan van een maximum aantal van 150 bezoekers. Voorts is rekening gehouden met de aanwezigheid van een terras met een maximaal oppervlak van 300 m² en een maximum aantal van 100 bezoekers. Het plan maakt echter op iedere verdieping met uitzondering van de kelder horecagebruik mogelijk en staat een “terras” van ongeveer 550 m² toe.

De Afdeling vernietigt het bestemmingsplan en verwijst naar de aan haar gegeven bevoegdheid om zelf in de zaak te voorzien en beperkt de planregels uit het bestemmingsplan tot de uitgangspunten die aan het akoestisch onderzoek ten grondslag lagen. Leuker kon de Afdeling het niet maken, maar zo wordt het voor de gemeente, appellant en de horeca-exploitant wel een stuk makkelijker!

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.