Skip to main content

Maakt uitrijden van mest onderdeel uit van project?

In de uitspraak van de AbRvS van 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3243 wordt tegen een verleende Nbw vergunning voor het uitbreiden van een veehouderij nabij een Natura 2000-gebied onder meer ingebracht dat GS het houden en dieren en het uitrijden van mest over landbouwgronden als één project had moeten beschouwen.

De Afdeling is van oordeel dat het uitrijden van mest geen onderdeel van het aangevraagde project is, nu dit project uitsluitend betrekking heeft op de uitbreiding van de veehouderij met een stal voor melkrundvee. Voorts overweegt de Afdeling dat het houden van dieren en het mogelijk uitrijden van mest op de bij de melkveehouderij behorende gronden in dit geval niet zodanig onlosmakelijk met elkaar verbonden dat het college de vergunning voor het aangevraagde project had moeten weigeren. Het uitrijden van mest op deze gronden is niet noodzakelijk voor de afvoer van de mest, nu er alternatieven zijn, zoals de verwerking hiervan op een andere locatie. Dit betekent dat het uitrijden van mest niet als één project voor het houden van vee behoefde te worden aangevraagd en vergund.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan