Skip to main content

Last onvoldoende duidelijk omschreven

Vzr. AbRvS 12 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1425. Eind jaren 60 was een metaalverwerkingsbedrijf in Bladel gevestigd. In 2000 en 2001 zijn op de locatie bodemonderzoeken uitgevoerd en is vastgesteld dat sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. Bij besluit van 16 februari 2022 heeft het college van GS van Noord-Brabant verzoeker een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 55b van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb).

Verzoeker betoogt dat de last voor hem niet duidelijk is en daardoor in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.
In het primaire besluit van 16 februari 2022 staat deze (grondslag en) omschrijving van de last: “[…] U moet de overtreding van artikel 55b van de Wet bodembescherming beëindigen en beëindigd houden door de vastgestelde bodemverontreiniging op de locatie te saneren. […].”

In het besluit op bezwaar van 14 februari 2023 staat: “Bezwaarmaker heeft in het kader van het voldoen aan de gewijzigde last van 16 februari 2022 de keuze uit twee opties:

  • Saneren op basis van het huidige gefaseerde saneringsplan van 30 mei 2001.
  • Saneren op basis van een nieuw en goedgekeurd saneringsplan. […] Gelet op het feit dat de sanering vanaf 2010 niet is voortgezet, ligt het voor de hand te saneren op basis van een (nieuw) volledig en goedgekeurd saneringsplan (waaraan een nader onderzoek ten grondslag ligt).”

Volgens de voorzieningenrechter heeft het college zich in het besluit op bezwaar op het standpunt gesteld dat, gelet op het feit dat de sanering vanaf 2010 niet is voortgezet, het voor de hand ligt te saneren op basis van een (nieuw) volledig en goedgekeurd saneringsplan. In het besluit op bezwaar staat niet dat het primaire besluit op dit punt wordt herroepen. Die twee “lasten” bestaan dus naast elkaar. Er bestaat hierdoor een verschil tussen het besluit van 16 februari 2022 en het besluit van 14 februari 2023. Onvoldoende duidelijk is hoe ver de saneringsplicht voor verzoeker strekt. Gelet daarop is het voor verzoeker niet duidelijk wat hij moet doen om aan “de” last te voldoen, zodat het college de last onvoldoende duidelijk heeft omschreven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob