Skip to main content

Hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk?

Het college van B&W van Waterland heeft een omgevingsvergunning verleend voor het slopen en herbouwen van een woning in Broek in Waterland. Het bouwplan bestaat uit 3 delen. Het college en vergunninghouder hebben het middendeel aangemerkt als het hoofdgebouw en de twee bouwwerken aan de noord- en zuidzijde als bijbehorende bouwwerken. In de uitspraak van AbRvS
5 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1341 beoordeelt de Afdeling of deze keuze terecht is.
De Afdeling is van oordeel dat het college ten onrechte alleen het middendeel heeft aangemerkt als het hoofdgebouw, omdat in ieder geval de aanbouw aan de noord- en oostzijde ook onderdeel uitmaakt van het hoofdgebouw. Daarbij wijst de Afdeling op de definities van (uitbreidingen van) hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken.
Het bestemmingsplan definieert het hoofdgebouw als het gebouw is dat ruimtelijk èn functioneel, het belangrijkste is met het oog op de bestemming. De hoofdfunctie overeenkomstig de bestemming is “Wonen”. Deze hoofdfunctie is ondergebracht in alle 3 de bouwdelen. Uit de plattegronden volgen dat op de begane grond onder meer de keuken, woonkamer en studiekamer zijn gesitueerd. Deze functies lopen in het middendeel en het deel aan de noord- en oostzijde onafgebroken door. Op de eerste verdieping geldt dat voor een slaapkamer. Gelet op deze functies zijn alle 3 de delen aan te merken als hoofdgebouw. Dat het vooraanzicht van het deel aan de noord- en oostzijde zich in enige mate laat onderscheiden van het middendeel, doet daar niets aan af.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike