Skip to main content

Laddertoets; alsnog deugdelijk gemotiveerd waarom niet in behoefte kan worden voorzien in bestaand stedelijk gebied

De Afdeling had de gemeenteraad van Hoeksche Waard in de tussenuitspraak van 11 januari 2023, ECLI:NL:RVS:2023:90, opgedragen om deugdelijk te motiveren waarom de woningen niet binnen bestaand stedelijk gebied kunnen worden gerealiseerd. Ter uitvoering van deze tussenuitspraak heeft de raad een herstelbesluit genomen.

Volgens de Afdeling heeft de raad alsnog deugdelijk gemotiveerd waarom de woningen niet binnen het bestaand stedelijk gebied kunnen worden gerealiseerd. Het is op grond van artikel 3.1.6, lid 2, Bro geen verplichting om eerst van ruimte binnen bestaand stedelijk gebied gebruik te maken voordat buiten bestaand stedelijk gebied kan worden gebouwd. Deze bepaling schrijft namelijk geen vooraf bepaald resultaat voor (zie ECLI:NL:RVS:2017:1724, r.o. 2.5). De bepaling verplicht de raad er alleen toe om te motiveren waarom binnen stedelijk gebied niet in de behoefte aan een bepaalde ontwikkeling kan worden voorzien. Dat heeft de raad gedaan door in de plantoelichting te motiveren waarom binnen het bestaand stedelijk gebied onvoldoende ruimte is om aan de betrokken woningbehoefte in Strijen te voldoen. Bonaventure heeft niet bestreden dat er binnen het bestaand stedelijk gebied onvoldoende ruimte is om aan deze woningbehoefte te voldoen. Zij heeft nog gewezen op een aantal gebieden die aan drie zijden aan bestaand stedelijk gebieden grenzen, maar volgens de Afdeling kunnen gebieden die op zichzelf niet als bestaand stedelijk gebied kunnen worden aangemerkt en die ook niet aan alle zijden zijn omsloten door bestaand stedelijk gebied, niet als bestaand stedelijk gebied worden aangemerkt. De raad is op grond van artikel 3.1.6, tweede lid, Bro niet verplicht om te motiveren waarom niet voor een ander gebied buiten bestaand stedelijk gebied is gekozen. AbRvS 21 juni 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2422.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob