Skip to main content

Activiteitenbesluit en bestemmingsplan (openingstijden)

In deze zaak ligt een bestemmingsplan voor dat onder meer betrekking heeft op de herontwikkeling van een voormalig schoolgebouw en een buurtcentrum in het stadsdeel Tongerle in Eindhoven.

Verzoekers stellen (onder meer) dat voor het voorziene buurtcentrum in het bestemmingsplan regels hadden dienen te worden opgenomen over de openingstijden. Daartoe voeren zij aan dat zij in het verleden verschillende keren gedurende de nacht geluidoverlast van het voorheen aanwezige buurtcentrum hebben ervaren.

De voorzieningenrechter, die in deze zaak kortsluit, overweegt dat het beoogde buurtcentrum dient te voldoen aan de gesteld geluidgrenswaarden in het Activiteitenbesluit. In het geval dat deze grenswaarden zouden worden overschreden kan daartegen handhavend worden opgetreden. Gelet hierop ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding voor het oordeel dat de raad deze openingstijden van het beoogde buurtcentrum in de regels bij het voorliggende plan had moeten vastleggen. Voorzieningenrechter Afdeling, 28 juni 2023 ECLI:NL:RVS:2023:2461.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan